NoutatiAdunare Generala 10.11.2010

Conform art. 24 din statutul Alpin Club Bacău, in data de 10.11.2010 va avea loc Adunarea Generală a membrilor Alpin Club Bacău, ce se va ţine la sediul clubului din str. Gării, nr. 64, B/ 11, la orele 19.30 si va cuprinde următoarea ordine de zi:

1. Raport privind activitatea clubului si a Consiliului Director in perioada 2009-2010.

2. Alegerea unui nou Consiliu Director

3. Propuneri de activităţi şi ture la munte

4. Organizarea aniversării a 21 de ani de la înfiinţarea clubului

5. Diverse

La Adunarea Generală pot participa toţi membrii clubului.

Pentru ca Adunarea Generală să fie statutară, e necesară prezenţa a două-treimi (2/3) dintre membrii activi si cu drept de vot. Lista membrilor activi poate fi consultată pe site, iar dintre membrii activi, doar cei care si-au achitat cotizaţia la zi vor avea drept de vot. In caz de neîntrunire a cvorumului, Adunarea Generală va fi reconvocată in termen de 7 zile.

 

Cu stimă,

Oana Dascălu

Preşedinte Alpin Club Bacău


Inapoi